Overzicht van lopende veldcampagnes en meetexperimenten