Hogetemperatuur

Extra temperatuur- en vochtmeting op tien meter hoogte bovenin de meetmast.

Onder de statusmeldingen en de grafiek staat een beschrijving van het project.

Statusmeldingen

█ Temp op klomphoogte werkt naar behoren.
█ Temp/hum operationeel in de weerhut werkt naar behoren
Temp/hum op tien meter hoogte is uitgeschakeld. De zend-unit is defect en moet gerepareerd of vervangen worden. 

Lopend 24-uurbeeld

Klik of tik erop voor precieze getallen.

Achtergrond bij meting van temperatuur en luchtvocht op tien meter hoogte

Hoe lager bij de grond, hoe meer het aardoppervlak de temperatuur beïnvloedt. Vlak boven de grond wordt het grasminimum gemeten. Grondvorst speelt zich op deze hoogte af en voor gewassen is dit een relevante meting. Het is aan de grond woester dan op waarnemingshoogte in de hut: warmte is er warmer, kou is er kouder. De WMO hanteert twee meter als de voorgeschreven standaardmeethoogte voor temperatuur. Het KNMI gebruikt echter anderhalve meter hoogte en daar is Weerstation Holsloot dus ook aan gecommitteerd. Als je verder boven de grond komt neemt de invloed daarvan alleen maar verder af. Ook bij situaties waarbij het dauwpunt wordt behaald is de grond van belang. Nevel- en grondmist manifesteren zich soms pal aan de grond, maar ook wel eens tussen een halve meter en drie tot vier meter hoogte. In zulke situaties is het hoger boven de grond helder en warmer. Op grote hoogte zien we dus wederom een ander beeld dan op de waarnemingshoogte.

Het is interessant om te zien wat nachten met stralingskou doen met de atmosfeer en of zich koude lucht op de grond ophoopt terwijl het hogerop in de atmosfeer langer warm blijft. Om dat te meten is een meting op grotere hoogte nodig. Meetsites voor weerobservatie met grote hoge meetmasten zoals Cabauw meten daartoe de temperatuur op meerdere hoogtes verticaal in de meetmast. Nu is Cabauw geen halve maatregel (een 213 meter hoge mast) en voor Weerstation Holsloot is dat vooralsnog te hoog gegrepen. Maar tien meter is wel te doen, want dat is de mast toch al omdat de wind op die hoogte gemeten dient te worden.

Om meer te weten te komen over het temperatuur- en vochtgedrag in koude stralingsnachten is bovenin de meetmast op tien meter hoogte een extra thermometer en luchtvochtmeter ingehangen. Zo kan worden gevolgd en bekeken hoe de atmosfeer over een dikte van tien meter afkoelt en opwarmt door de tijd heen en hoe de vochtverzadiging zich gedraagt. Met name tijdens situaties met straling en mist (koude nachten) is dit interessant. Met de grafieken op deze projectpagina kan iedereen zelf analyses maken door parameters aan en uit te zetten.

Voor meer informatie kan met contact opnemen via het formulier op deze pagina.