Uncategorized

Storing diffuse stralingsmeter

Sinds ongeveer begin augustus lijkt pyranometer Sol2rad diffuse een probleem te hebben. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar neem de meetwaarden met een flinke korrel zout wanneer deze hoger uitvallen dan de totale straling op Sol0rad, want dat is onmogelijk.