Meetdata aanvragen als download

Op de website kan je historische data in grafiekvorm bekijken, maar soms is een download van ruwe data handiger.

Een download van ruwe data kan gebruikt worden ter verificatie van opgetreden verschijnselen (voor verzekeringszaken eerst de disclaimer checken) maar ook voor onderzoek. Van alle sensors (m.u.v. de fijnstofsensor) wordt iedere minuut een meting weggeschreven. Deze data kan worden verstrekt als CSV-bestand. Voor elk etmaal zijn er van iedere sensor 1440 ruwe observaties beschikbaar, zodat er in totaal per dag meer dan 20.000 getallen zijn om mee te stoeien.

Een CSV-bestand kan eenvoudig in programma’s zoals Microsoft Excel ingelezen worden, maar ook in programmeeromgevingen zoals Python. Elk CSV-bestand omvat een etmaal, maar wanneer er interesse is in een ander interval, periode of uitsluitend aan één parameter kan er maatwerk worden samengesteld.

Data betreft de operationele metingen alsook metingen van de sensors die voor campagnes worden gebruikt (m.u.v. de fijnstofsensor, om technische redenen). In minuutresolutie is de operationele data beschikbaar vanaf 24 juli 2020. Verder terug tot 07 juli 2019 zijn er alleen tienminuten- of uurwaardes voorhanden, vanwege een niet eerder opgemerkte beperking in de Meteobridge. Campagnedata is afhankelijk van de startdatum van de betreffende campagne.

Copyright op data is CC-BY-NC. Dat geeft je de vrijheid om er bijna alles mee te kunnen doen wat je nodig hebt.