Meetdata aanvragen als download

Op de website kan je meetdata in grafiekvorm bekijken, maar soms is een download van ruwe data handiger.

Een download van ruwe data kan gebruikt worden ter verificatie van opgetreden verschijnselen (voor verzekeringszaken, zie eerst de disclaimer) en ook voor onderzoek. Van alle sensors m.u.v. de fijnstofsensor wordt iedere minuut een meting weggeschreven. Dagelijks zijn er van iedere sensor 1440 ruwe observaties beschikbaar, zodat er per etmaal meer dan 20.000 getallen zijn om mee te stoeien.

Weerstation Holsloot beschikt vooralsnog niet over een automatische downloadfunctionaliteit, maar data kan wel als maatwerk worden verstrekt als CSV-bestand.

Een CSV-bestand kan eenvoudig in programma’s zoals Microsoft Excel ingelezen worden, maar ook in programmeeromgevingen zoals Python. De normale CSV-bestanden omvatten telkens een etmaal volgens de CET (UTC+1 of +2, afhankelijk van zomer- of wintertijd), maar wanneer er interesse is in een ander interval, periode of aan uitsluitend één parameter kan er maatwerk worden samengesteld. Data betreft de operationele metingen alsook metingen van een aantal sensors die voor campagnes worden gebruikt (m.u.v. de fijnstofsensor, om technische redenen). In minuutresolutie is de operationele data beschikbaar vanaf 24 juli 2020. Verder terug tot 07 juli 2019 zijn er alleen tienminuten- of uurwaardes voorhanden, vanwege een niet eerder opgemerkte beperking in de Meteobridge. Campagnedata is afhankelijk van de startdatum van de betreffende campagne en niet altijd voor ieder instrument beschikbaar.

Copyright op data is CC-BY-NC. Dat geeft je de vrijheid om er bijna alles mee te kunnen doen wat je nodig hebt.