Meetdata aanvragen als download

Op de website kan je historische data in grafiekvorm bekijken, maar soms is een download van de ruwe data handiger.

Een download van ruwe meetdata kan gebruikt worden ter verificatie van opgetreden verschijnselen (voor verzekeringszaken, check eerst de disclaimer) maar ook voor onderzoek. Van alle sensors wordt iedere minuut een meting weggeschreven. Deze ruwe data kan worden verstrekt als CSV-bestand. Voor elk etmaal zijn er dan van iedere sensor 1440 ruwe observaties beschikbaar, zodat er in totaal per etmaal meer dan 20.000 getallen zijn om mee te stoeien.

Een CSV-bestand kan eenvoudig in programma’s zoals Microsoft Excel ingelezen worden, maar ook in programmeeromgevingen zoals Python. Elk CSV-bestand omvat een etmaal, maar wanneer er interesse is in een ander interval, periode of uitsluitend één parameter kan maatwerk worden samengesteld.

Data betreft zowel de operationele metingen alsook metingen van de sensors die voor campagnes worden gebruikt. In minuutresolutie is de data beschikbaar vanaf 24 juli 2020. (Verder terug tot 07 juli 2019 zijn er afhankelijk van de sensor alleen tienmintuten- of uurwaardes voorhanden, vanwege een niet eerder opgemerkte beperking in de Meteobridge.) Campagnedata is qua beschikbaarheid afhankelijk van de start van de betreffende campagne.

Copyright op data is CC-BY-NC. Dat geeft je de vrijheid om er bijna alles mee te kunnen doen wat je nodig hebt.