Disclaimer

Weerstation Holsloot wordt vanuit hobbymatige motivatie onderhouden. Er wordt gemeten met zorg en met goede instrumenten, maar baseer geen grote eindbeslissingen op de data en verbind er niet zomaar rechtsgeldigheid aan. Gebruik de data gewoon met gezond verstand en neem contact op als je behoefte hebt aan meer informatie. Beschikbaarheid van livedata is niet gegarandeerd. Vogelpoep op de pyranometer, ijzel op de windmeter, software hickups, een instrument dat kapot gaat, modem losgenomen om bliksemschade te voorkomen, daadwerkelijk bliksemschade na een rake oplawaai, gepland en ongepland onderhoud, het kan voorkomen en resulteren in tijdelijke onderbreking of in onregelmatigheden. Als het kan plaatsen we wel een melding over hoe en wat.

Aan informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Weerstation Holsloot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen voortvloeiend uit eventuele onjuiste informatie op deze site, en/of juistheid, toepassing en beschikbaarheid van de meetdata.

De meteodata en de inhoud van deze website zijn geplaatst onder een CC BY-NC licentie. Het overnemen van content of data voor referentie- of educatieve doelen (spreekbeurten, een plaatje in een werkstuk, etc.) is altijd toegestaan, net als het bedrijven van niet-commercieel onderzoek met de data.

De site heeft tot doel vlotte toegang te bieden om snel en makkelijk lopende metingen te kunnen inzien. Een tweede doel is het bieden van achtergrondinformatie over het station en het kunnen inzien van historische data. Verder dient het webdomein ook als server om data te kunnen doorsturen naar externe meetnetten waarin Weerstation Holsloot deelneemt, zoals o.a. KNMI-WOW, Wunderground, VWK-Sylphide en HetWeerActueel. Sommige grafieken zelf laden soms wat traag. De data moet vanaf het weerstation met een radioverbinding worden overgestuurd omdat het station buiten internetbereik staat. Vanwege die reden heeft Weerstation Holsloot helaas ook nog geen webcam.

Privacy

Weerstation Holsloot heeft geen cookiemuur. Die hebben we niet nodig omdat er geen cookies zijn die persoonsgegevens verzamelen. Deze website bevat geen advertenties, maakt geen gebruik van AdSense, er is geen Google Analytics en er zijn geen likebuttons. De site draait op servers die zich bevinden in Nederland en die worden beheerd volgens het Nederlands recht.

Bij vragen kan je contact opnemen en dan krijg je gewoon iemand te spreken.