Disclaimer

Weerstation Holsloot wordt vanuit hobbymatige motivatie onderhouden. Schat de metingen en de data op de juiste waarde. Er wordt gemeten met enige zorg en met goede instrumenten, maar baseer geen grote eindbeslissingen op de data en verbind er niet zomaar rechtsgeldigheid aan. Of, in normale taal, gebruik je verstand en neem bij vragen gerust contact op voor meer informatie.

Beschikbaarheid van live metingen wordt niet gegarandeerd. Vogelpoep op de zonsensor, ijzel op de windmeter, hickup in de meteobridge, een stroomstoring, modem even losgenomen om bliksemschade te voorkomen, daadwerkelijk bliksemschade na een rake klap, het kan allemaal gebeuren en resulteren in tijdelijke uitval of onregelmatigheden.

Aan informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Weerstation Holsloot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen voortvloeiend uit eventuele onjuiste informatie op deze site en/of juistheid, toepassing en beschikbaarheid van de meetdata.

Historische en actuele weerdata, de tekst van deze site en ook de foto’s zijn geplaatst onder een CC BY-NC licentie. Het overnemen van data, foto’s, grafieken (als afbeelding) of teksten voor refererentie- of educatieve doelen (spreekbeurten, een plaatje in een werkstuk, etc.) is altijd toegestaan.

Het is niet toegestaan te hotlinken of te deeplinken naar grafieken. Dat is geen kwestie van onvriendelijkheid, maar van techniek. Op afgelegen boerderijen tussen de hunebedden in het oosten van Drenthe is het internet niet vooruit te branden en moet er nog actief worden gedacht aan beperking van de bandbreedte. Het klinkt prehistorisch, maar het is op sommige plekken nog steeds de realiteit.

De site heeft primair tot doel een vlotte interface te bieden om snel en gemakkelijk metingen te kunnen zien (‘hoeveel regen is er vannacht is gevallen’). Secundair is het doel het bieden van achtergrondinformatie omtrent het weerstation en het kunnen inzien van historische data. Verder dient het ook als server om data te kunnen doorsturen naar een aantal meetnetten.

Deze site verwijst naar andere websites. Weerstation Holsloot is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of juistheid daarvan.

Privacy

Weerstation Holsloot heeft geen cookiebanner. Die is niet nodig omdat we geen cookies hebben die persoonsgegevens verzamelen. Deze website maakt geen gebruik van AdSense, er is geen Google Analytics en ook geen andere externe analysetool. IP-nummers worden niet gelogd. De site draait op servers die zich bevinden in Nederland en die worden beheerd volgens het Nederlands recht.