Fijnstof tot nadenken

Fijnstofmeting met een esp8266-sensor als onderdeel van onzelucht.nl. (Geïnteresseerd? Iedereen kan meedoen.)

Dit project heeft geen eigen campagnemotivatie. Doel is samen met vele anderen deelnemen in een meetnet voor een beter beeld van fijnstof in ruimte en tijd.

Statusmeldingen:

Esp8266 #59300 functioneert naar behoren

24h PM2,5 en PM10-fractie